סטנד אי מעץ

360 מעלות של חווית קניה
בסיס המשמש במת תצוגה לכל הסטנד
הסטנד בנוי בצורת הפרה של מילקה ומכיל 12 מדפים
ראש – דו ממדי ממותג דו”צ
הדר – לוגו מאותיות בולטות ודו”צ,
מיתוג גוף ופסי מדף ויניל מודפס פרוצס דיגילטי.

שם (חובה):

טלפון (חובה):

כתובת דוא"ל:

הערות:

פתרו את התרגיל: + 37 = 43