מפצל לתא פרספקס מ – A4 ל– 2×1/3A4

שם (חובה):

טלפון (חובה):

כתובת דוא"ל:

הערות: