שם (חובה):

טלפון (חובה):

כתובת דוא"ל:

הערות:

פתרו את התרגיל: 86 + = 90